Address History
Bugenhagenstrasse 8 in Hamburg, Hamburg (Germany)
 
Opened Name
1998 Park Hyatt Hamburg