Attended Grythyttan School of Hospitality (Grythyttan)